Phrase dating of 1 corinthians consider

TBakit wala nang nagpapakitang anghel. Hindi gaya ng dati na nagpapakita kina Moises at Abraham. TMay tuhod ba ang Dios o wala. TSaan mababasa sa Biblia na ipinagbabawal sa mga mangangaral ang magtipon ng kayamanan dito sa ibabaw ng lupa. TNakalagay sa Biblia na sa pagdating ng paggapas ay titipunin ng Dios ang kaniyang mga anak at ilalagay sa kaliwa ang mga kambing at sa kanan ang mga tupa.

Irish Singles.

Dating, Marriage, and Sex (1 Corinthians 13) with Kelsey Herber

Scottish Singles. Jamaican Singles.Facebook twitter google_plus reddit linkedin

3 thoughts on “Dating of 1 corinthians

  1. It is a pity, that now I can not express - it is very occupied. But I will be released - I will necessarily write that I think.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *